Cena Nadace Proměny 2011 / Jiráskovy sady v Litoměřicích

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu řešení obnovy městského parku Jiráskovy sady v Litoměřicích. Soutěž byla vyhlášena jako jednokolová, vyzvaná. Organizace soutěže, stejně jako finanční prostředky na vyplacení cen jsou součástí nadační podpory určené Městu Litoměřice.

Termín konání soutěže

30. května – 13. září 2011

Ceny 

1. cena (100 000 Kč) / Atelier zahradní a krajinářské architektury Z. Sendlera
2. cena (60 000 Kč) / Michal Fišer, Štěpán Špoula
3. cena (40 000 Kč) / New Visit s.r.o. (ZAHRADA NAD METUJÍ s.r.o.)
bez ocenění / Štěpánka Šmídová
bez ocenění / terra florida, v. o. s.
bez ocenění / Eva Vízková

→  výsledná realizace vítězného návrhu (dokončena 2015)

oceněné návrhy