Cena Nadace Proměny 2011 / Jiráskovy sady v Litoměřicích

2. cena / Michal Fišer, Štěpán Špoula

Autorský tým: MgA. Ing. arch. Michal Fišer, Ing. Štěpán Špoula, Ing. arch. Kateřina Richtrová, Ing. arch. Lucie Kostková

Anotace návrhu: Předložený návrh zhodnocuje potenciál Jiráskových sadů a souvisejících bezprostředně navazujících prostor, jejichž účinek dalece přesahuje vymezení řešeného území. Do parku vkládáme tři tematické zahrady rozdílného pojetí: Obytnou zahradu s jabloněmi, růžemi a záhony s bylinkami, jako přechod kavárny do parku. Západní zahrada využívá zbytků pomníku, které uvádí do kontextu přírodního detailu. Odkaz na německou romantickou tradici. Zahrada pod lípou je skutečným hájem s bylinami, zákoutím s ptačím pítkem. Cesty se rozšiřují v místě křížení a rytmizují tak pohyb parkem do série menších plácků. Severní hranu parku záměrně rozostřujeme do formy difúzního pláště, ulice Svojsíkova se stane součástí parku. Zatímco střed východní části představuje slunná obytná louka s ostrovy dřevin uprostřed, západní se blíží více atmosféře mýtiny v nitru lesa. Zásahy do porostů lze provést v první etapě pouze z části odstraněním špatných a méně hodnotných dřevin. Stávající programovou výbavu parku doplňujeme o malý otevřený amfiteátr, který slouží i jako objekt k posezení.

 

< zpět