Cena Nadace Proměny 2011 / Jiráskovy sady v Litoměřicích