Cena Nadace Proměny 2011 / Jiráskovy sady v Litoměřicích

Cena Nadace Proměny 2011 - porota

porota

řádní členové poroty - závislí 

  • Karel Komárek (předseda správní rady Nadace Proměny)
  • Kateřina Vaculová (členka správní rady Nadace Proměny)
  • Lenka Brožová (zástupce Města Litoměřice)

řádní členové poroty - nezávislí 

  • Ivo Koukol, předseda poroty
  • Otakar Kuča
  • Maxim Turba
  • Eva Wagnerová

náhradníci poroty - závislí 

  • Jitka Přerovská (tajemnice správní rady Nadace Proměny)
  • Zdeňka Klenorová (zástupce Města Litoměřice)

náhradníci poroty - nezávislí

  • Jana Janíková